Hanwha Life - Người Bạn Đồng Hành

Hanwha Life - Người Bạn Đồng Hành


An tâm vượt khó trước bệnh ung thư, bảo vệ ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào, thẩm định đơn giản, nhanh chỉ với 3 câu hỏi

Quyền lợi vượt trội

Những ưu điểm sản phẩm

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào
Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm
Thẩm định đơn giản, nhanh và cam kết phát hành hợp đồng (với 03 câu hỏi)

An tâm vượt khó, Đồng hành sẻ chia

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

  • Số tiền bảo hiểm: 100, 200, 300, 400, 500 triệu
  • Người được bảo hiểm = Bên mua bảo hiểm
  • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 60 tuổi

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: 3, 5, 7, 10 năm
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: Đóng phí 1 lần hoặc bằng thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Liên hệ trực tiếp Mr Thăng
( Click vào số điện thoại để gọi ngay )

Hotline: 0919.413.863
Chat Facebook
Gọi điện ngay