Hanwha Life - Người Bạn Đồng Hành (Sẻ chia - Vượt khó)

Hanwha Life - Người Bạn Đồng Hành (Sẻ chia - Vượt khó)

An tâm vượt khó trước bệnh ung thư, bảo vệ ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào với quyền lợi bảo hiểm lên đến 175% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi vượt trội

icon baohiemnhanthobinhdinh Những ưu điểm của sản phẩm

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào
Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm; hoặc 175% Số tiền bảo hiểm cho Ung thư theo giới tính

icon baohiemnhanthobinhdinh Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Nếu người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên nằm trong các loại Ung thư được liệt kê trong bảng dưới đây, Hanwha Life sẽ chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiểm
Người được bảo hiểm có giới tính Nam
Người được bảo hiểm có giới tính Nữ
Trực tràng
Phổi
Trực tràng
Bao tử
Phổi
Gan
Tử cung
Máu 
Buồng trứng
Quyền lợi bảo hiểm này chỉ được thanh toán trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Lựa chọn Hanwha Life – Người bạn đồng hành – Vượt khó.

Liên hệ trực tiếp Mr Thăng
( Click vào số điện thoại để gọi ngay )


ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

  • Số tiền bảo hiểm: lớn hơn 500 triệu đến 1 tỉ
  • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: 3, 5, 7, 10 năm
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: Đóng phí 1 lần hoặc bằng thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Hotline: 0919.413.863
Chat Facebook
Gọi điện ngay