Bảo Hiểm Nhóm

An Khang Hưng Nghiệp


Mang đến phúc lợi toàn diện cho các thành viên trong tổ chức

SẢN PHẨM CHÍNH

Bảo Hiểm Sức Khỏe Tai Nạn Nhóm
Hỗ trợ Người lao động và Người phụ thuộc trước rủi ro Thương tật hay tử vong do mọi nguyên nhân.

SẢN PHẨM BỔ SUNG

Bảo Hiểm Bổ Sung Tai Nạn Nhóm
Đảm bảo tài chính cho Người lao động và Người phụ thuộc trước rủi ro Thương tật hay tử vong do Tai nạn.
Bảo Hiểm Bổ Sung Hỗ Trợ Viện Phí Nhóm
Hỗ trợ chi phí viện phí trước những rủi ro do ốm đau, bệnh tật, tai nạn hay phẩu thuật.

Hotline: 0919.413.863
Chat Facebook
Gọi điện ngay