An Khang Toàn Gia

An Khang Toàn Gia

Giải pháp tối ưu cho học hành, hưu trí, hay bảo vệ sức khỏe của gia đình.

Quyền lợi vượt trội

Toàn gia an vui trọn vẹn cuộc sống

An tâm học vấn, vững chắc tương lai: Tích lũy cho kế hoạch học hành, chăm sóc sức khỏe hoặc bảo vệ rủi ro Tai nạn cho con.
Đạo hiếu vẹn toàn, an nhiên vui sống: Kế hoạch tài chính cho mục tiêu dài hạn và chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ.
An vui xây đắp, trọn nghĩa vẹn tình: Tích lũy cho mục tiêu tương lai, chăm sóc sức khỏe hoặc bảo vệ rủi ro cho vợ chồng chưa có con.
An khang bảo gia, cả nhà hạnh phúc: giải pháp toàn diện cho học hành của con, sức khỏe của gia đình ba thế hệ.

Liên hệ trực tiếp Mr Thăng
( Click vào số điện thoại để gọi ngay )ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

  • Tuổi tham gia bảo hiểm: 0 - 60 tuổi
  • Tuổi đáo hạn: Tối đa 100 tuổi 
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm = Thời hạn đóng phí bảo hiểm 

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • Lựa chọn 1: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 100 tuổi - tuổi tham gia bảo hiểm:
  • Lựa chọn 2: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20 năm
  • Lựa chọn 3: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm 15 năm


Hotline: 0919.413.863
Chat Facebook
Gọi điện ngay