An Khang Phúc Lộc

An Khang Phúc Lộc

Dự phòng tài chính cho những rủi ro sức khỏe, gia đình an sống mỗi ngày.

Quyền lợi vượt trội

Bảo vệ đa tầng, an tâm chữa trị


Chi trả lên đến 40% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm
Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo lần thứ 1, thứ 2 và thứ 3
Bảo vệ trước 42 Bệnh hiểm nghèo

Cam kết đồng hành, vượt qua thử thách

Chi trả dến 300% Số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm thương thật do Tai nạn
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn
Bỏng nặng do Tai nạn
Thương tật tạm thời do Tai nạn
Gãy xương
Chi trả 200.000 đồng/mỗi ngày nằm viện trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện nội trú để điều trị thương tật do Tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong


300% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong khi CHƯA có Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nào được chi trả.
200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong SAU khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả
100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong SAU khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai được chi trả

Quyền lợi đáo hạn

Trong trường hợp chưa nhận Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất: Hanwha Life sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn là 150% Số tiền bảo hiểm.
Trong trường hợp chưa nhận được Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai : Hanwha Life sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn là 50% Số tiền bảo hiểm.

Liên hệ trực tiếp Mr Thăng
( Click vào số điện thoại để gọi ngay )ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

 • Lựa chọn 1: Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 55 tuổi
 • Lựa chọn 2: Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 60 tuổi
 • Lựa chọn 3: Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 40 tuổi

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

 • Lựa chọn 1:
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20/25 năm
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Thời hạn đóng phí bảo hiểm
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: Tối đa là 75 tuổi
 • Lựa chọn 2:
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 15/20/25 năm
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Tuổi kết thúc hợp đồng - Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi
 • Lựa chọn 3:
  • Thời hạn đóng phí: = 55 tuổi – Tuổi tham gia bảo hiểm (lớn hơn hoặc bằng 15 năm)
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Tuổi kết thúc hợp đồng - Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi

Hotline: 0919.413.863
Chat Facebook
Gọi điện ngay